Om oss

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i et privat hjem. De små gruppene og nærheten til få voksne er familiebarnehagens styrke og kjennetegn. Barnegruppa får oppleve et trygt miljø og den nære kontakten med de voksne gir rom for trygghet, tillit og trivsel. 

Barnehagens primære oppgave er å ivareta omsorgen for det enkelte barn. Foreldre i Lykke Liten skal være sikre på at deres barn blir sett og tatt godt vare på.

Lykke Liten ble opprettet 1.august 2008. Den er privateid med 8 plasser og er primært for barn i alderen 0-3 år. Den ligger i underetasjen på huset til eier, som er utdannet førskolelærer.

Hvorfor oss?

I vår lille barnehage får barna en trygg og god start på sin barnehagekarriere. 

Stabil personalgruppe med to barnehagearbeidere og en styrer/ped.leder som er utdannet barnehagelærer.

Hos oss får barna smøremåltid og frukt hver dag, og et varmt måltid en gang i uka.

Vi er ofte på tur i nærmiljøet. Vi har et uteområde som passer fint for de minste.

åpnIngstIder

Vi har åpent fra mandag-fredag kl. 07:30-16:00/16:30.

Har man mulighet til å levere og hente slik at dagen ikke blir for lang, er dette det aller beste for de små, som lett kan bli sliten av for lange dager i barnehagen. Man står helt fritt til å ta fridager hvis det er ønskelig. Da er det fint at vi får beskjed om dette på vår mobil. Dette gjelder også hvis barnet er sykt og ikke kan komme i barnehagen.

Vår kjernetid er mellom kl.10-14, og vi ønsker at barna skal være i barnehgen i kjernetiden. 

Skroll til toppen